Astrid Noack (1888-1954)

Astrid Noacks udgangspunkt var håndværket. Som 14-årig flyttede hun fra fødebyen Ribe til København, hvor hun arbejdede som maler på fajancefabrikken Aluminia. Fra 1906-10 blev hun i Vallekilde uddannet som billedskærersvend som én af de første kvinder i Danmark. Hun blev senere del af den gruppe af kunstnere, der under Joakim Skovgårds ledelse udsmykkede Viborg Domkirke. Efter af have skåret figurer i træ for Jean Gauguin og restaureret altertavler for Nationalmuseet, rejste Astrid Noack i 1920 til Paris på et håndværkerlegat for at udleve sit ønske om at blive ’rigtig’ kunstner. 

I 1926 kom hun til den danske kunstnerkoloni Academie Scandinavia i Maison Watteau, den fri kunstskole på Montparnasse, hvor hun var ene kvinde blandt de franskuddannede danske kunstnere, og hvor hun blev del af kredsen omkring billedhuggeren Adam Fischer, der fik afgørende betydning for hende og for formidlingen af de franske idéer til Norden. I 1932 måtte Astrid Noack på grund af de danske valutabestemmelser i 1932 modvilligt forlade Paris efter 12 år og rejse hjem til København, hvor hun kom til at bo og arbejde under ydmyge forhold i brokvarterene. Først, ganske symbolsk, på Nøjsomhedsvej, siden i baggårdsatelieret i Rådmandsgade, som mindede hende om miljøet i Paris. I 1933 blev hun første kvindelige medlem af Grønningen, og blev nu så småt kendt i andet end en eksklusiv inderkreds af kunstnere og kunstelskere.

Astrid Noack var et menneske med et usædvanlig stærkt engagement, og hendes værker udsprang af et intenst forhold til livet og kunsten samt en aldrig svækket tro på kunstens betydning. Som person var hun selvudslettende og levede samtidig så uregelmæssigt, at hendes helbred i flere perioder var direkte truet og til sidst forårsagede hendes død.

 

Læs om Astrid Noacks skulpturer
Læs om atelieret i Rådmandsgade


Øverste foto er taget af Holger Damgaard. Det Kongelige Bibliotek.
Mellemste række fotos er taget af Gertrud Westergaard.
Nederste række fotos er fra Det Kongelige Bibliotek.

 Astrid Noack (1888-1954)
 Astrid Noack (1888-1954)
 Astrid Noack (1888-1954)
 Astrid Noack (1888-1954)
 Astrid Noack (1888-1954)
 Astrid Noack (1888-1954)
 Astrid Noack (1888-1954)
 Astrid Noack (1888-1954)
 Astrid Noack (1888-1954)
 Astrid Noack (1888-1954)